Praktijkbegeleiding

Hoe doet u het in de praktijk?

Na het volgen van de diverse opleidingen moet u het geleerde in de praktijk gaan bewerkstelligen.

Ervaring leert dat dit in het begin lastig is en met het moet doen en herhalen.

Om nu het in de praktijk uitgevoerde werk te controleren bestaat de mogelijkheid dat u bij IBCB Bouwcare een ervaren inspecteur of docent in kan huren.

De medewerker van IBCB Bouwcare zal dan, in overleg, een periode meelopen met u en/ of medewerkers van het bedrijf.

De controle kan bestaan uit:

  • Mee kijken hoe men in de praktijk inspecteert en inventariseert;
  • Mee kijken hoe de gegevens worden verwerkt in de methodiek;
  • Mee kijken en controleren hoe de meerjarenplanning wordt opgesteld;
  • Of bovengenoemde controle werkzaamheden in totaal.

Informatie – Inschrijven – Offertes

Neem contact op met ons!

icon01w

Adviseren

Voor (technisch) advies met betrekking tot u bezit kunt u ook aankloppen bij IBCB Bouwcare. Het kan gaan over de inrichting van een gebouw of terrein, wel of niet verbouwen, wel of niet uitbreiden, materiaal keuzes, ARBO technische aspecten en/of keuzes van aannemers. IBCB Bouwcare kunt u daarbij helpen.

icon02w

Beheer & Onderhoud van Gebouwen, Terreinen en Kunstwerken.

Huisvestingsbeleid en daarbij dus het Beheer & Onderhoud voor gebouwen, terreinen en kunstwerken moet ten allen tijden afgestemd zijn op de specifieke behoefte van de organisatie, gebruikers en gestelde voorwaarden en eisen aan het bezit.

icon052

Inspecties & Meerjarenonderhoudsplanningen

IBCB Bouwcare stelt onderhoudsplanningen op voor onder andere wooncomplexen, scholen, kantoren, winkelcentra, zorginstellingen, ziekenhuizen, monumentale gebouwen en infrastructurele kunstwerken & objecten.

icon03w

Onderhoud

Wat is Onderhoud van gebouwen, terreinen en kunstwerken? Het motto van IBCB Bouwcare is: “Onderhoud is Behoud” Indien een eigenaar of een (technisch)beheerder het onderhoud aan een gebouw niet met de nodige regelmaat en zorg uitvoert kan dit gevolg hebben op de onderhoudsstatus van zijn of haar bezit.

icon04w

Trainingen & Opleidingen

Vanuit een brede kennis over onderhoud, beheer, huisvesting en duurzaamheid bestaat de mogelijkheid om bij IBCB Bouwcare praktische trainingen voor bouwkundigen, civieltechnici en installatiedeskundigen te volgen.