Conditiemeting conform NEN 2767

Hoe stuur ik gericht op mijn onderhoudsbeleid voor de korte en lange termijn? Het is de vraag waar veel vastgoedmedewerkers mee worstelen. De NEN 2767 helpt u tot een eenduidig en transparant inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen en aanwezige risico’s te komen. De methodiek biedt een ideaal handvat voor zowel inspecteurs als opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Om NEN 2767 succesvol in te zetten heeft IBCB Bouwcare trainingen ontwikkeld. Tevens bestaat de mogelijkheid om een training voor uw organisatie te ontwikkelen. Met andere woorden: maatwerk!

Dat kan zijn op basis van theorie, praktijk of beiden.

De NEN 2767 kan speciaal zijn voor mensen die niet alleen willen begrijpen hoe conditiemeting en risicobepaling werkt, maar ook hoe ze dat in de praktijk of beleidsmatig en in prestatiecontracten kunnen toepassen.

Inspectiewerkzaamheden die volgens NEN 2767 zijn uitgevoerd zijn input voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen. Indien u de methodiek op de juiste manier inzet, dan biedt het de mogelijkheid om op basis van conditie en risico’s gericht te sturen op het benodigde onderhoudsbudget.

Voor wie?

De leergang is een combinatie van theorie en praktijk en nuttig voor iedereen die als inspecteur/ adviseur zelf onderhoudsinspecties of audits in verband met prestatiecontracten wil uitvoeren of voor beheerders en eigenaren van vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, adviseurs en medewerkers van toeleveranciers (aannemers eof installateurs).

We kunnen invulling geven op het gebied van Bouwkunde, Klimaat, Elektra, Infra en Transport.

Leerdoelen

De leerdoelen kunnen zijn:

 • Inzicht verkrijgen in de methodiek conditiemeting volgens NEN 2767;
 • Inzicht hoe te inspecteren;
 • Inzicht hoe te inspecteren;
 • Inzicht in de mogelijkheden van de risico-inschatting;
 • Inzicht in het gebruiken van de NEN 2767 bij het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen;
 • Inzicht in het gebruik van de NEN 2767 bij het opstellen van het onderhoudsbeleid;
 • Kunt u onderhoudsniveau's opstellen op basis van de NEN 2767;
 • Kunt u financiele en kwalitatieve scenario's opstellen op basis van de NEN 2767;
 • Heeft u inzicht in hoe de NEN 2767 te gebruiken bij het opstellen van prestatiecontracten.

De opleidingen kunnen uitgebreidt worden met:

 • Materiaalkennis;
 • Vakkennnis;
 • Controle in de praktijk.

Lesmateriaal

Bij deze cursus maken we gebruik van de NEN 2767 deel 1 en deel 2. Tevens ontvangen de deelnemers een cursusmap, inclusief handouts van de presentaties die tijdens de training worden getoond.

Informatie – Inschrijven – Offertes

Neem contact op met ons!

icon01w

Adviseren

Voor (technisch) advies met betrekking tot u bezit kunt u ook aankloppen bij IBCB Bouwcare. Het kan gaan over de inrichting van een gebouw of terrein, wel of niet verbouwen, wel of niet uitbreiden, materiaal keuzes, ARBO technische aspecten en/of keuzes van aannemers. IBCB Bouwcare kunt u daarbij helpen.

icon02w

Beheer & Onderhoud van Gebouwen, Terreinen en Kunstwerken.

Huisvestingsbeleid en daarbij dus het Beheer & Onderhoud voor gebouwen, terreinen en kunstwerken moet ten allen tijden afgestemd zijn op de specifieke behoefte van de organisatie, gebruikers en gestelde voorwaarden en eisen aan het bezit.

icon052

Inspecties & Meerjarenonderhoudsplanningen

IBCB Bouwcare stelt onderhoudsplanningen op voor onder andere wooncomplexen, scholen, kantoren, winkelcentra, zorginstellingen, ziekenhuizen, monumentale gebouwen en infrastructurele kunstwerken & objecten.

icon03w

Onderhoud

Wat is Onderhoud van gebouwen, terreinen en kunstwerken? Het motto van IBCB Bouwcare is: “Onderhoud is Behoud” Indien een eigenaar of een (technisch)beheerder het onderhoud aan een gebouw niet met de nodige regelmaat en zorg uitvoert kan dit gevolg hebben op de onderhoudsstatus van zijn of haar bezit.

icon04w

Trainingen & Opleidingen

Vanuit een brede kennis over onderhoud, beheer, huisvesting en duurzaamheid bestaat de mogelijkheid om bij IBCB Bouwcare praktische trainingen voor bouwkundigen, civieltechnici en installatiedeskundigen te volgen.