Aan – en Verkoop inspecties / keuringen

Voor aan- en verkoop van vastgoed kunt u gebruik maken van onze expertise.

Aan- of verkooptrajecten van uw “bezit”, vraagt in korte tijd veel van alle betrokken partijen. Het is van belang om de technische risico’s van het “bezit” in korte tijd in beeld te brengen. IBCB Bouwcare heeft de expertise in huis om dit snel en integer inzichtelijk te maken.

Een aan- of verkoopkeuring, brengt de (financiële) risico’s op bouwkundig, installatietechnisch en milieutechnisch gebied in kaart. Wij bieden u inzicht in de risico’s met betrekking tot brandveiligheid, asbest, bodemverontreiniging, legionella, energieverbruik en technische staat. De herstel-, onderhouds- en vervangingskosten op korte termijn (1e en 2e jaar) en lange termijn (10 jaar) worden in beeld gebracht door middel van een overzichtelijke rapportage.

Inspectie en rapportage

Voorafgaande aan de inspecties worden diverse gegevens verzameld en geanalyseerd en de mogelijke risico’s in kaart worden gebracht. Te samen met de opdrachtgever stellen we het inspectieformat op om de gewenste en ontbrekende informatie in het veld te verzamelen. De inspectiegegevens verwerken we in een overzichtelijke rapportage, waarmee u inzicht heeft in de (financiële) risico’s en de beheerkosten over 10 jaar.

icon01w

Adviseren

Voor (technisch) advies met betrekking tot u bezit kunt u ook aankloppen bij IBCB Bouwcare. Het kan gaan over de inrichting van een gebouw of terrein, wel of niet verbouwen, wel of niet uitbreiden, materiaal keuzes, ARBO technische aspecten en/of keuzes van aannemers. IBCB Bouwcare kunt u daarbij helpen.

icon02w

Beheer & Onderhoud van Gebouwen, Terreinen en Kunstwerken.

Huisvestingsbeleid en daarbij dus het Beheer & Onderhoud voor gebouwen, terreinen en kunstwerken moet ten allen tijden afgestemd zijn op de specifieke behoefte van de organisatie, gebruikers en gestelde voorwaarden en eisen aan het bezit.

icon052

Inspecties & Meerjarenonderhoudsplanningen

IBCB Bouwcare stelt onderhoudsplanningen op voor onder andere wooncomplexen, scholen, kantoren, winkelcentra, zorginstellingen, ziekenhuizen, monumentale gebouwen en infrastructurele kunstwerken & objecten.

icon03w

Onderhoud

Wat is Onderhoud van gebouwen, terreinen en kunstwerken? Het motto van IBCB Bouwcare is: “Onderhoud is Behoud” Indien een eigenaar of een (technisch)beheerder het onderhoud aan een gebouw niet met de nodige regelmaat en zorg uitvoert kan dit gevolg hebben op de onderhoudsstatus van zijn of haar bezit.

icon04w

Trainingen & Opleidingen

Vanuit een brede kennis over onderhoud, beheer, huisvesting en duurzaamheid bestaat de mogelijkheid om bij IBCB Bouwcare praktische trainingen voor bouwkundigen, civieltechnici en installatiedeskundigen te volgen.