Welkom bij IBCB Bouwcare

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in het Adviseren, Beheer & Onderhoud van Cultureel Erfgoed, Bestaande Gebouwen, Terreinen en Civiel Technische Kunstwerken.

Onze opdrachtgevers zijn Overheidsinstellingen, Gezondheidszorg, Monumenten Eigenaren, Stichtingen, Particulieren, Woningbouwverenigingen en Coöperaties, Investering en Vastgoed maatschappijen, Adviesbureaus, Aannemers, Architecten, VvE’s.

IBCB Bouwcare is een service verlenende onderneming waarbij we de opdrachtgever, uit het oogpunt van het door hun te beheren en te onderhouden bezit, willen voorzien van de juiste adviezen en diensten. We gaan praktisch, probleemoplossend en gedreven te werk om de gestelde doelen te bereiken. Eén en ander om samen met de opdrachtgever tot een aansprekend en goed resultaat te komen. En dan uit het oogpunt van kwaliteit, duurzaamheid, strategie en/ of wet- en regelgeving.

icon01

Adviseren

Voor (technisch) advies met betrekking tot u bezit kunt u ook aankloppen bij IBCB Bouwcare. Het kan gaan over de inrichting van een gebouw of terrein, wel of niet verbouwen, wel of niet uitbreiden, materiaal keuzes, ARBO technische aspecten en/of keuzes van aannemers. IBCB Bouwcare kunt u daarbij helpen.

icon02

Beheer & Onderhoud van Gebouwen, Terreinen en Kunstwerken.

Huisvestingsbeleid en daarbij dus het Beheer & Onderhoud voor gebouwen, terreinen en kunstwerken moet ten allen tijden afgestemd zijn op de specifieke behoefte van de organisatie, gebruikers en gestelde voorwaarden en eisen aan het bezit.

icon04

Inspecties & Meerjarenonderhoudsplanningen

IBCB Bouwcare stelt onderhoudsplanningen op voor onder andere wooncomplexen, scholen, kantoren, winkelcentra, zorginstellingen, ziekenhuizen, monumentale gebouwen en infrastructurele kunstwerken & objecten.

icon03

Onderhoud

Wat is Onderhoud van gebouwen, terreinen en kunstwerken? Het motto van IBCB Bouwcare is: “Onderhoud is Behoud” Indien een eigenaar of een (technisch)beheerder het onderhoud aan een gebouw niet met de nodige regelmaat en zorg uitvoert kan dit gevolg hebben op de onderhoudsstatus van zijn of haar bezit.

icon05

Trainingen & Opleidingen

Vanuit een brede kennis over onderhoud, beheer, huisvesting en duurzaamheid bestaat de mogelijkheid om bij IBCB Bouwcare praktische trainingen voor bouwkundigen, civieltechnici en installatiedeskundigen te volgen.

IBCB Bouwcare is een service verlenende onderneming waarbij we de opdrachtgever, uit het oogpunt van het door hun te beheren en te onderhouden bezit, willen voorzien van de juiste adviezen en diensten.

Actuele projecten bij de volgende Opdrachtgevers

Meander
Unknown
Unknown-1
Vattenfall Logo 1
slider-2