BOEI-inspecties

Naast onderhoud spelen brandveiligheid, veiligheid en gezondheid een steeds belangrijker rol bij het beheren van gebouwen en ook energiezuinigheid telt steeds zwaarder mee. Deze onderdelen vragen telkens een inspectie van het gebouw waarbij elke keer een rapport opgesteld wordt met te verhelpen mankementen. Dit is inefficiënt en geeft kans op overlappingen en tegenstrijdigheden van werkzaamheden die verricht zouden moeten worden.

Wat zijn dan de voordelen met de de BOEI-inspectie
Bij een BOEI-inspectie komen de onderdelen Brandveiligheid, Onderhoud (volgens NEN 2767), Energie & Inzicht in Wet- en Regelgeving aan de orde. Dit gebeurt voor de disciplines bouwkunde, elektrotechniek, klimaattechniek en transport. Hierbij wordt één integraal rapport opgesteld met alle gewenste disciplines voor de onderdelen Brandveiligheid, Onderhoud, Energie & Inzicht in Wet en Regelgeving. Grootste voordeel is dat dubbel werk en tegenstrijdigheden hiermee worden voorkomen. Bovendien wordt de belasting voor de gebruiker van het gebouw tot een minimum beperkt. Er komt immers per discipline maar één keer een inspecteur het gebouw opnemen.

Met een BOEI-rapportage worden integrale besluiten genomen over investeringen en onderhoud. Wij ondersteunen gebouweigenaren bij het nemen van beslissingen over uit te voeren onderhoud, energie- en duurzaamheidsmaatregelen.

Naast het uitvoeren van (RGD) BOEI – inspecties verzorgen wij ook opleidi gen voor (RGD) BOEI – inspecteurs.

icon01w

Adviseren

Voor (technisch) advies met betrekking tot u bezit kunt u ook aankloppen bij IBCB Bouwcare. Het kan gaan over de inrichting van een gebouw of terrein, wel of niet verbouwen, wel of niet uitbreiden, materiaal keuzes, ARBO technische aspecten en/of keuzes van aannemers. IBCB Bouwcare kunt u daarbij helpen.

icon02w

Beheer & Onderhoud van Gebouwen, Terreinen en Kunstwerken.

Huisvestingsbeleid en daarbij dus het Beheer & Onderhoud voor gebouwen, terreinen en kunstwerken moet ten allen tijden afgestemd zijn op de specifieke behoefte van de organisatie, gebruikers en gestelde voorwaarden en eisen aan het bezit.

icon052

Inspecties & Meerjarenonderhoudsplanningen

IBCB Bouwcare stelt onderhoudsplanningen op voor onder andere wooncomplexen, scholen, kantoren, winkelcentra, zorginstellingen, ziekenhuizen, monumentale gebouwen en infrastructurele kunstwerken & objecten.

icon03w

Onderhoud

Wat is Onderhoud van gebouwen, terreinen en kunstwerken? Het motto van IBCB Bouwcare is: “Onderhoud is Behoud” Indien een eigenaar of een (technisch)beheerder het onderhoud aan een gebouw niet met de nodige regelmaat en zorg uitvoert kan dit gevolg hebben op de onderhoudsstatus van zijn of haar bezit.

icon04w

Trainingen & Opleidingen

Vanuit een brede kennis over onderhoud, beheer, huisvesting en duurzaamheid bestaat de mogelijkheid om bij IBCB Bouwcare praktische trainingen voor bouwkundigen, civieltechnici en installatiedeskundigen te volgen.