Inspecties & Meerjarenonderhoudsplanningen

Meerjarenonderhoudsplanningen

Goed Beheer & Onderhoud vraagt inzicht in de technische staat van gebouwen en/of infra-kunstwerken/objecten. Met een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) krijgt u inzicht in de onderhoudskosten op korte termijn(3 jaar) en lange termijn. Op basis van beschikbare budgetten en in de MJOP aangegeven risico’s kunt u beslissingen nemen over de omvang en het tijdstip van het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudsactiviteiten.

IBCB Bouwcare stelt onderhoudsplanningen op voor onder andere wooncomplexen, scholen, kantoren, winkelcentra, zorginstellingen, ziekenhuizen, monumentale gebouwen en infrastructurele kunstwerken & objecten.

Inspecties

De betrouwbaarheid van een meerjarenonderhoudsplanning / onderhoudsbegrotingen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de noodzakelijke inspectiegegevens. Onze bouwkundige en installatietechnische inspecteurs beschikken over de nodige opleidingen en certificaten zoals voor die van NEN 2767 - inspecteur als die van Intregaal Inspecteur RGD BOEI.

NEN 2767-conditiemeting en risicogestuurd onderhoud
De methodiek NEN 2767-conditiemeting is opgesteld voor het eenduidig en onafhankelijk uitvoeren van gebouw- en infra-inspecties.

Risicogestuurde inspecties

Naast conditiemeting NEN 2767 kunnen wij ook risicogestuurde inspecties voor u uitvoeren. Hierbij gaat het onder meer om ARBO – inspecties, Financiële toetsing, Veiligheid (constructief, brand- en vluchtveiligheid), Regelgeving (keuringen, asbest) en Functionaliteit (tevredenheid gebouwgebruikers).

icon01w

Adviseren

Voor (technisch) advies met betrekking tot u bezit kunt u ook aankloppen bij IBCB Bouwcare. Het kan gaan over de inrichting van een gebouw of terrein, wel of niet verbouwen, wel of niet uitbreiden, materiaal keuzes, ARBO technische aspecten en/of keuzes van aannemers. IBCB Bouwcare kunt u daarbij helpen.

icon02w

Beheer & Onderhoud van Gebouwen, Terreinen en Kunstwerken.

Huisvestingsbeleid en daarbij dus het Beheer & Onderhoud voor gebouwen, terreinen en kunstwerken moet ten allen tijden afgestemd zijn op de specifieke behoefte van de organisatie, gebruikers en gestelde voorwaarden en eisen aan het bezit.

icon052

Inspecties & Meerjarenonderhoudsplanningen

IBCB Bouwcare stelt onderhoudsplanningen op voor onder andere wooncomplexen, scholen, kantoren, winkelcentra, zorginstellingen, ziekenhuizen, monumentale gebouwen en infrastructurele kunstwerken & objecten.

icon03w

Onderhoud

Wat is Onderhoud van gebouwen, terreinen en kunstwerken? Het motto van IBCB Bouwcare is: “Onderhoud is Behoud” Indien een eigenaar of een (technisch)beheerder het onderhoud aan een gebouw niet met de nodige regelmaat en zorg uitvoert kan dit gevolg hebben op de onderhoudsstatus van zijn of haar bezit.

icon04w

Trainingen & Opleidingen

Vanuit een brede kennis over onderhoud, beheer, huisvesting en duurzaamheid bestaat de mogelijkheid om bij IBCB Bouwcare praktische trainingen voor bouwkundigen, civieltechnici en installatiedeskundigen te volgen.