Onderhoud

Onderhoud van Gebouwen, Terreinen en Kunstwerken.

Wat is Onderhoud van gebouwen, terreinen en kunstwerken? Het motto van IBCB Bouwcare is: “Onderhoud is Behoud” Indien een eigenaar of een (technisch)beheerder het onderhoud aan een gebouw niet met de nodige regelmaat en zorg uitvoert kan dit gevolg hebben op de onderhoudsstatus van zijn of haar bezit. Het onderhouden van uw bezit is bepalend voor de levensduur van aanwezige bouwdelen en uiteindelijk voor het bezit. Veelal wordt dan de term: “achterstallig onderhoud” genoemd. Echter deze benaming gaat niet altijd op wij noemen het in eerste instantie “uitgesteld onderhoud”. We kunnen niet altijd zeggen dat de het bezit door de beheerder slecht wordt onderhouden. 

Oorzaken kunnen zijn:

 • Beschikbare budget
 • Beschikbaar gestelde budget
 • Beleidskeuzes
 • Gebruik
 • Betrokkenheid van de gebruikers

Onvoldoende uitvoeren van het onderhoud kan effect hebben op de:

 • Beleving voor gebruikers en passanten
 • Gebruik
 • Veiligheid aan en om het bezit
 • Wet- en regelgeving
 • Vervolgschade
 • Klachten van gebruikers en/of passanten

IBCB Bouwcare kunt u ondersteunen in het uitvoeren van het onderhoud of “uitgesteld onderhoud”.

Dit kan zijn op basis van:

 • Inspecties
 • Opstellen van werkomschrijvingen of bestekken
 • Aanbesteden van de werkzaamheden
 • Begeleiden en toezicht
 • Advisering op het gebied van het uit te voeren onderhoud
 • Advisering op het gebied van onderhoudsbeleid

Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met info@ibcbbouwcare.nl.

icon01w

Adviseren

Voor (technisch) advies met betrekking tot u bezit kunt u ook aankloppen bij IBCB Bouwcare. Het kan gaan over de inrichting van een gebouw of terrein, wel of niet verbouwen, wel of niet uitbreiden, materiaal keuzes, ARBO technische aspecten en/of keuzes van aannemers. IBCB Bouwcare kunt u daarbij helpen.

icon02w

Beheer & Onderhoud van Gebouwen, Terreinen en Kunstwerken.

Huisvestingsbeleid en daarbij dus het Beheer & Onderhoud voor gebouwen, terreinen en kunstwerken moet ten allen tijden afgestemd zijn op de specifieke behoefte van de organisatie, gebruikers en gestelde voorwaarden en eisen aan het bezit.

icon052

Inspecties & Meerjarenonderhoudsplanningen

IBCB Bouwcare stelt onderhoudsplanningen op voor onder andere wooncomplexen, scholen, kantoren, winkelcentra, zorginstellingen, ziekenhuizen, monumentale gebouwen en infrastructurele kunstwerken & objecten.

icon03w

Onderhoud

Wat is Onderhoud van gebouwen, terreinen en kunstwerken? Het motto van IBCB Bouwcare is: “Onderhoud is Behoud” Indien een eigenaar of een (technisch)beheerder het onderhoud aan een gebouw niet met de nodige regelmaat en zorg uitvoert kan dit gevolg hebben op de onderhoudsstatus van zijn of haar bezit.

icon04w

Trainingen & Opleidingen

Vanuit een brede kennis over onderhoud, beheer, huisvesting en duurzaamheid bestaat de mogelijkheid om bij IBCB Bouwcare praktische trainingen voor bouwkundigen, civieltechnici en installatiedeskundigen te volgen.