Expertise

Wie zijn wij:

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in het Adviseren, Beheer & Onderhoud van Cultureel Erfgoed, Bestaande Gebouwen, Terreinen en Civiel Technische Kunstwerken.

Onze opdrachtgevers zijn Overheidsinstellingen, Gezondheidszorg, Monumenten Eigenaren, Stichtingen, Particulieren, Woningbouwverenigingen en Coöperaties, Investering en Vastgoed maatschappijen, Adviesbureaus, Aannemers, Architecten, VvE’s.

IBCB Bouwcare is een service verlenende onderneming waarbij we de opdrachtgever, uit het oogpunt van het door hun te beheren en te onderhouden bezit, willen voorzien van de juiste adviezen en diensten. We gaan praktisch, probleemoplossend en gedreven te werk om de gestelde doelen te bereiken. Eén en ander om samen met de opdrachtgever tot een aansprekend en goed resultaat te komen. En dan uit het oogpunt van kwaliteit, duurzaamheid, strategie en/ of wet- en regelgeving.

Onder gebouwen verstaan we:

 • Vastgoed zoals: kantoren, bedrijfspanden, utiliteitsbouw
 • Scholen;
 • Zwembaden;
 • Pompgemalen en zuiveringsstations;
 • Monumentale panden zoals: molens, woningen, musea, boerderijen, kunstwerken

Onder terreinen & civiel technische kunstwerken verstaan we:

 • Parkeerplaatsen
 • Speelplaatsen
 • Watergangen
 • Duikers
 • Sluizen
 • Bruggen

Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • Bouwkundig, Installatie & Civiel Technische inspecties;
 • Opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen volgens de inspectie methodiek NEN 2767. Met de mogelijkheid dit uit te breiden tot BOEI – inspecties. IBCB Bouwcare heeft inspecteurs die in het bezit zijn van het RGD Certificaat discipline W.;
 • Docent NEN 2767;
 • Begeleiding van onderhouds-, restauratie en renovatie werkzaamheden;
 • Opstellen van werkomschrijvingen of bestekken op het gebied van onderhouds-, restauratie en renovatie werkzaamheden;
 • Tekenwerk;
 • Advisering;
 • Aankoop- en Opleveringskeuringen;
 • Plan beoordelingen;
 • RI & E’s op het gebied van ARBO;

Kortom de diensten die wij verlenen resulteren niet alleen in een duurzaam geheel maar door de veelzijdigheid veelal ook economisch voor de opdrachtgever.

De diensten zijn omschreven in de naam IBCB Bouwcare, namelijk: 

I = Inspecties – B = Begeleiding – C = Consultancy – B = Beheer

Voorbereiding & Toezicht op het gebied van nieuwbouw behoort ook tot de mogelijkheden.

Onze opdrachtgevers zijn zowel nationaal als internationaal. 

slider-2