Conditiemeting conform de BOEI

Onderhoud volgens conditiemeting BOEI

Conditiemeting volgens de NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van gebouwen, gebouwdelen en installaties. Met conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of installatie meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. Zo'n meetinstrument maakt de onderhoudstoestand van bouwdelen en gebouwen inzichtelijk en vooral ook overdraagbaar.

Een BOEI Conditiemeting is een integrale inspectiemethodiek, waarbij de thema’s Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet-en regelgeving worden meegenomen. Een BOEI-inspectie stelt gebouweigenaren en gebouwbeheerders een compleet beeld van de technische staat van een gebouw of aanwezig installaties en stelt hen in staat onderhoudsbudgetten zo effectief mogelijk in te zetten.

Doel van deze cursus

Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers bekend met de 4 verschillende BOEI- thema’s, de achtergronden en de toepassing hiervan. De deelnemers hebben kennis van de achtergronden van het conditiemeten conform de NEN 2767 methodiek en kennen de toegevoegde waarde van een BOEI-inspectie en het gebruik hiervan bij het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning en rapportages.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor personen die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van gebouwen en/of installaties of contractmanagement. Cursus is bijvoorbeeld zeer geschikt voor facilitair managers, aannemers, werkvoorbereiders, installateurs, onderhoudsinspecteurs, contractmanagers, en technisch en bouwkundig onderhoudspersoneel.We kunnen invulling geven op het gebied van Bouwkunde, Klimaat, Elektra, Infra en Transport.

Lesmateriaal

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van de NEN2767 publicaties deel 1 en 2, handboeken, handouts, e.d.

Informatie – Inschrijven – Offertes

Neem contact op met ons!

icon01w

Adviseren

Voor (technisch) advies met betrekking tot u bezit kunt u ook aankloppen bij IBCB Bouwcare. Het kan gaan over de inrichting van een gebouw of terrein, wel of niet verbouwen, wel of niet uitbreiden, materiaal keuzes, ARBO technische aspecten en/of keuzes van aannemers. IBCB Bouwcare kunt u daarbij helpen.

icon02w

Beheer & Onderhoud van Gebouwen, Terreinen en Kunstwerken.

Huisvestingsbeleid en daarbij dus het Beheer & Onderhoud voor gebouwen, terreinen en kunstwerken moet ten allen tijden afgestemd zijn op de specifieke behoefte van de organisatie, gebruikers en gestelde voorwaarden en eisen aan het bezit.

icon052

Inspecties & Meerjarenonderhoudsplanningen

IBCB Bouwcare stelt onderhoudsplanningen op voor onder andere wooncomplexen, scholen, kantoren, winkelcentra, zorginstellingen, ziekenhuizen, monumentale gebouwen en infrastructurele kunstwerken & objecten.

icon03w

Onderhoud

Wat is Onderhoud van gebouwen, terreinen en kunstwerken? Het motto van IBCB Bouwcare is: “Onderhoud is Behoud” Indien een eigenaar of een (technisch)beheerder het onderhoud aan een gebouw niet met de nodige regelmaat en zorg uitvoert kan dit gevolg hebben op de onderhoudsstatus van zijn of haar bezit.

icon04w

Trainingen & Opleidingen

Vanuit een brede kennis over onderhoud, beheer, huisvesting en duurzaamheid bestaat de mogelijkheid om bij IBCB Bouwcare praktische trainingen voor bouwkundigen, civieltechnici en installatiedeskundigen te volgen.